1. Mục đích của Chính sách bảo mật

Tôi cam kết thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng Lim Health Go (tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của tôi là “Dịch vụ”). Tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho tôi và tin rằng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin và dữ liệu bao gồm thông tin được thu thập trên trang web của tôi (www.limhealthgo.com). Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng trang web.

2. Thông tin tôi thu thập

“Thông tin cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào mà bạn tự nguyện gửi cho tôi, bao gồm thông tin liên hệ, như tên, địa chỉ email, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và thông tin khác về bạn hoặc doanh nghiệp của bạn. Thông tin cá nhân cũng có thể bao gồm thông tin về bất kỳ giao dịch nào, cả miễn phí và trả phí, mà bạn tham gia trên Trang web và thông tin về bạn có sẵn trên internet, như từ Facebook, LinkedIn, và Google hoặc thông tin có sẵn công khai tôi có được từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Thông tin cá nhân bao gồm Thông tin điều hướng hoặc Thông tin thanh toán trong đó thông tin đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một cá nhân. Thông tin điều hướng đề cập đến thông tin về máy tính của bạn và các lượt truy cập vào Trang web như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập và các trang được xem. Thông tin thanh toán bao gồm thông tin tôi thu thập và xử lý từ bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ, bao gồm số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán, sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ PCI của bên thứ ba. Ngoại trừ điều này, tôi không thu thập Thông tin Nhạy cảm từ bạn.

3. Mục đích sử dụng

Tôi chỉ sử dụng thông tin tôi thu thập tuân thủ theo Chính sách bảo mật này. Khách hàng đăng ký Dịch vụ của tôi có nghĩa vụ thông qua các thỏa thuận của tôi để tuân thủ Chính sách.

Tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân

Tôi sẽ không bao giờ bán Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tôi sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích liệt kê bên dưới:

4. Người nhận dữ liệu cá nhân được thu thập

Các dịch vụ chịu trách nhiệm kiểm soát (đặc biệt là kiểm toán viên bên ngoài) có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được tiết lộ để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bao gồm các viên chức nhà nước hoặc tổ chức đòi nợ, để phục vụ cho an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác. Trong mọi trường hợp, Lim Health Go sẽ vẫn chịu trách nhiệm trong các trường hợp chuyển tiếp cho bên thứ ba.

5. Cookies

Đôi khi tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp tôi cải thiện Nền tảng của mình và Dịch Vụ tôi cung cấp, hoặc giúp tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là các mã danh định tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho tôi biết khi nào Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của tôi. Tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các game bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ ​.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Dịch Vụ của tôi.

6. An toàn / Bảo mật

Tôi cam kết thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết, cũng như các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp, để duy trì tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân và đặc biệt là ngăn chặn chúng bị sửa đổi hoặc phá hoại và ngăn chặn bất kỳ bên thứ ba trái phép nào truy cập chúng. Đặc biệt, nhân viên của tôi, tài khoản của tôi được bảo mật bằng mật khẩu mạnh và tất cả đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật. Tôi cũng sử dụng các hệ thống thanh toán bảo đảm hiện đại phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, Bạn cũng đồng ý rằng không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin, có thể được đảm bảo an toàn 100%.

7. Thắc mắc hoặc khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của tôi vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email info@sunshine-ms.com

TRỞ VỀ