Tầm nhìn và sứ mệnh

- Xây dựng Hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ hoàn chỉnh và toàn diện thông qua ứng dụng LimHealth Go trên điện thoại thông minh. Ứng dụng được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tất cả người dùng theo hướng hiệu quả, tiện lợi và chất lượng.

- Với giá trị y tế là trọng tâm, công nghệ là phương tiện hỗ trợ, Hệ sinh thái LimHealth Go App hướng đến phát triển bền vững cộng đồng của mình thông qua việc nâng cao những trải nghiệm về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, từ đó phát triển thị trường Digital Healthcare tại Việt Nam với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo trong y tế:

  • Phần mềm y khoa (EMR, EHR), cổng thông tin, mạng xã hội y tế
  • Y tế thông minh: Big Data, IoT, AI, Robot, 3D printing
  • Y tế từ xa, thiết bị wearable
  • AI, Big Data trong chẩn đoán và điều trị chuyên sâu
  • Công nghệ sinh học và di truyền
  • Blockchain và tiền điện tử trong giao dịch dịch vụ y tế

TRỞ VỀ