KHÔNG CHỈ LÀ ỨNG DỤNG MÀ CÒN LÀ MỘT GIẢI PHÁP

alternative alternative
ĐẶT HẸN TRỰC TUYẾN

Đăng kí khám bệnh từ xa
chỉ với những nút chạm

NHẮC HẸN TÁI KHÁM

Nhắc hẹn tái khám đúng
thời gian chỉ định

QUẢN LÝ HỒ SƠ

Quản lý chặt chẽ hồ sơ
khám chữa bệnh với
cổng thông tin bảo mật

TRAO QUYỀN NGƯỜI BỆNH

Chủ động chọn lựa bác sĩ,
bệnh viện, thời gian khám
mọi lúc, mọi nơi

Tầm nhìn và sứ mệnh

- Phần mềm y khoa (EMR, EHR), cổng thông tin, mạng xã hội y tế
- Y tế thông minh: Big Data, IoT, AI, Robot, 3D printing
- Y tế từ xa, thiết bị wearable
- AI, Big Data trong chẩn đoán và điều trị chuyên sâu
- Công nghệ sinh học và di truyền
- Blockchain và tiền điện tử trong giao dịch dịch vụ y tế

alternative

LIM HEALTH GO

Giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh

Bạn đang gặp rắc rối khi phải:

  • Tốn quá nhiều thời gian cho quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện?

  • Chưa tìm ra giải pháp lưu trữ tập trung các kết quả khám chữa bệnh?

  • Bị động về việc lựa chọn bác sĩ; chi phí và kết quả khám chữa bệnh?

Số hóa quy trình khám chữa bệnh ra đời giúp bạn giải quyết triệt để những vấn đề trên chỉ với những nút chạm.

Lấy giá trị y tế là trọng tâm, Lim Health Go là giải pháp Chăm sóc sức khỏe thông qua điện thoại thông minh nhằm thay đổi cách tiếp cận dịch vụ y tế theo hướng hiệu quả, tiện lợi và chất lượng, tối giản quy trình khám chữa bệnh thường quy tại bệnh viện. Ứng dụng ra đời với sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái Y tế hoàn chỉnh và toàn diện, tạo nên cầu nối vững chắc giữa:

BÁC SĨ - NGƯỜI BỆNH - BỆNH VIỆN.

LIM HEALTH GO Giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh

Bạn đang gặp rắc rối khi phải:

alternative
  • Tốn quá nhiều thời gian cho quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện?

  • Chưa tìm ra giải pháp lưu trữ tập trung các kết quả khám chữa bệnh?

  • Bị động về việc lựa chọn bác sĩ; chi phí và kết quả khám chữa bệnh?

Số hóa quy trình khám chữa bệnh ra đời giúp bạn giải quyết triệt để những vấn đề trên chỉ với những nút chạm.

Lấy giá trị y tế là trọng tâm, Lim Health Go là giải pháp Chăm sóc sức khỏe thông qua điện thoại thông minh nhằm thay đổi cách tiếp cận dịch vụ y tế theo hướng hiệu quả, tiện lợi và chất lượng, tối giản quy trình khám chữa bệnh thường quy tại bệnh viện. Ứng dụng ra đời với sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái Y tế hoàn chỉnh và toàn diện, tạo nên cầu nối vững chắc giữa:

BÁC SĨ - NGƯỜI BỆNH - BỆNH VIỆN.

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

Trải nghiệm ngay những tiện ích nhanh chóng, tiện lợi dành riêng cho bạn

Đặt hẹn ngay