Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ (”Điều khoản”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc phần nào của Ứng dụng Lim Health Go (bao gồm nhưng không giới hạn Ứng dụng, các tập tin và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ánh Dương Sunshine cung cấp để kết nối đến Ứng dụng.

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/ hoặc sử dụng Ứng dụng Lim Health Go (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản dịch vụ (sau đây gọi là “Điều khoản dịch vụ”). Những Điều khoản dịch vụ này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Lim Health Go và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại https://limhealthgo.com/ (“sau đây gọi là “Website”), Dịch Vụ và Ứng dụng (được định nghĩa bên dưới). Xin vui lòng hủy tài khoản của bạn (nếu bạn đã đăng ký Ứng dụng) và xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều khoản dịch vụ. Xin vui lòng đọc đầy đủ và kỹ lưỡng Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi cẩn thận trước khi tải ứng dụng của chúng tôi xuống hoặc đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong lần đầu tiên.

1. GIỚI THIỆU

Lim Health Go là Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe được phát triển bởi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ánh Dương Sunshine. Ứng dụng ra đời với sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái Y tế hoàn chỉnh và toàn diện, tạo nên cầu nối vững chắc giữa Bác sĩ – Người bệnh – Bệnh viện.

Với giá trị y tế là trọng tâm, hệ sinh thái mà Ứng dụng Lim Health Go hướng đến là phát triển bền vững cộng đồng của mình thông qua việc nâng cao những trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng các giá trị của tất cả các bên tham gia vào hệ sinh thái.

Với định hướng phát triển các tính năng theo từng giai đoạn nhằm phù hợp với hoạt động vận hành của các Bệnh viện, trong giai đoạn đầu, Ứng dụng Lim Health Go có các tính năng sau:

 • ĐĂNG KÍ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN
 • CỔNG THÔNG TIN HỒ SƠ NGƯỜI BỆNH
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ & PHÍ DỊCH VỤ
 • QUẢN LÝ LỊCH SỬ KHÁM CHỮA BỆNH
 • ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH
 • NHẮC HẸN TÁI KHÁM

Thấu hiểu những bất tiện của người bệnh đối với quy trình khám bệnh truyền thống, Ứng dụng Lim Health Go ra đời sẽ giúp cho người bệnh:

 • Đặt khám dễ dàng mọi lúc, mọi nơi;
 • Tiết kiệm thời gian chờ khám tại Bệnh viện;
 • Thông tin hồ sơ khám bệnh đầy đủ, an toàn, bảo mật ;
 • Thông báo kết quả khám chữa bệnh và chi phí dịch vụ trên thiết bị cá nhân;
 • Nhắc lịch tái khám đúng thời gian chỉ định.

Ứng dụng hi vọng sẽ đem đến cho người bệnh sự tiện lợi, nhanh chóng trong quá trình khám chữa bệnh tại các Bệnh viện trong hệ sinh thái Lim Health Go. Không dừng lại ở đó, với sự cải tiến chất lượng không ngừng, trong tương lai Ứng dụng Lim Health Go được kỳ vọng sẽ trở thành một cầu nối vững chắc giữa cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ và người bệnh, tạo ra một cộng đồng và hệ sinh thái y tế toàn diện và bền vững.

2. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe Lim Health Go (gọi chung là "Ứng dụng"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ sau đây trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ánh Dương Sunshine cung cấp dịch vụ kết nối khách hàng với các Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Ứng dụng Lim Health Go được định nghĩa dưới đây. Bạn nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng chúng tôi là một Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ứng dụng là một phần mềm được sử dụng như là phương tiện tìm kiếm dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba (sau đây gọi là “(các) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ”). Ứng dụng cung cấp thông tin trên các dịch vụ được cung cấp bởi Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- “Các dịch vụ” chúng tôi cung cấp hoặc phát hành bao gồm:

 • Ứng dụng này;
 • Các tính năng hoặc tiện ích được cung cấp trên Ứng dụng;
 • Mọi thông tin, các Ứng dụng được liên kết, các tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hình chụp, đồ họa, nhạc, âm thanh, video, thông báo, tag, nội dung, lập trình, Ứng dụng, các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Ứng dụng hoặc các dịch vụ liên quan của nó (gọi chung là “Nội dung”);
 • Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc để tăng cường các dịch vụ đều phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này.

- Chúng tôi sẽ cố gắng để giúp bạn kết nối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để sử dụng các dịch vụ, tùy thuộc vào sự sẵn có của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tại thời điểm bạn yêu cầu dịch vụ.

- Để tránh nghi ngờ, chúng tôi là một công ty công nghệ, và chúng tôi không cung cấp trực tiếp dịch vụ thông qua Ứng dụng. Chúng tôi không phải là bên thuê mướn các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các hành vi và/ hoặc sự thiếu sót của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Ứng dụng này chỉ là một công cụ để kết nối bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để giúp bạn tìm kiếm dịch vụ một cách dễ dàng. Việc cung cấp dịch vụ là tùy thuộc vào quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và việc chấp nhận dịch vụ là tùy thuộc vào quyết định của bạn.

3. TÀI KHOẢN

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Lim Health Go, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Lim Health Go chỉ cho mục đích sử dụng dịch vụ.

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Lim Health Go hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI

5.1. QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

- Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy định này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.

- Khi chúng tôi phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ như truy cập trái phép các thông tin bị cấm theo Quy định này và/ hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi và/ hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, chúng tôi có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Quy định này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/ hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.2. NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI

- Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của các Nhà Cung cấp Dịch vụ;

- Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trong thẩm quyền của  chúng tôi theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác;

- Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Quy định này, quy định của Chính sách bảo mật Thông tin cá nhân của Lim Health Go và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam và/ hoặc các trường hợp theo quy định tại Quy định này.

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LIM HEALTH GO

6.1.  QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LIM HEALTH GO

- Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân;

- Bạn được hướng dẫn, nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản;

- Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Quy định này và Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Lim Health Go. Theo đó, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên Lim Health Go và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Được quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

6.2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LIM HEALTH GO

- Để nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác;

- Chúng tôi định danh tài khoản của bạn bằng số điện thoại di động bạn đang sử dụng, vì vậy trong trường hợp bạn không còn hoặc mất quyền kiểm soát hay sở hữu đối với số điện thoại di động của mình, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline (8428) 62885886, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn

- Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên Lim Health Go bao gồm: Số điện thoại, thông tin giấy tờ tùy thân, email. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản và thông tin người bệnh mà để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh;

- Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Lim Health Go về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gọi vào Hotline và gửi yêu cầu hỗ trợ tại email: support@limhealthgo.com;

- Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên Lim Health Go, đặc biệt là người chưa thành niên và người được giám hộ. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem thông tin nào trên Lim Health Go thích hợp cho con của bạn hoặc người được bạn giám hộ. Tương tự, nếu bạn là người chưa thành niên hoặc người được giám hộ thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xác định xem liệu rằng thông tin mà bạn sử dụng/ truy cập trên Lim Health Go có phù hợp với bạn hay không;

- Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho chúng tôi trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Quy định này và/ hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Lim Health Go;

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Quy định này;

- Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. GIỚI HẠN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG

Chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng các dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều khoản dịch vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay sử dụng vì mục đích phái sinh đối với các dịch vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào hay Nội dung của nó). Tất cả Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên Ứng dụng là tài sản của chúng tôi và của các chủ sở hữu bên thứ ba được chỉ rõ trên Ứng dụng, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Ứng dụng đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác và cũng không có đối tượng nào truy cập vào Ứng dụng được yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào liên quan đến các đối tượng trên. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành đối với vấn đề bảo hộ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, các dịch vụ, Ứng dụng và Nội dung của nó. Bạn đồng ý không sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, trưng bày công khai, trình diễn công khai, điều chỉnh, sửa đổi, cho thuê, bán, hay tạo phó bản của bất kỳ phần nào của các dịch vụ, Ứng dụng hoặc Nội dung của nó. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung của Ứng dụng này trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ Ứng dụng nào khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ robot, spider hay bất kỳ thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép Nội dung, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

8. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ, Ứng dụng này hoặc các chức năng trong Ứng dụng sẽ luôn khả dụng, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, hoàn chỉnh hay không có lỗi. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng các khiếm khuyết nếu có sẽ được khắc phục, hay Ứng dụng này và/ hoặc máy chủ cung cấp Ứng dụng này luôn hoạt động tốt mà không có virus, chương trình hay thành phần có hại nào khác.

- Bạn xác nhận rằng hoàn toàn chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc vận hành Ứng dụng và/ hoặc các dịch vụ theo mức độ tối đa được pháp luật cho phép.

9. CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

- Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dù là dưới hình thức hợp đồng, bảo đảm, lỗi do sơ suất (dù là chủ động, bị động hay quy gán), trách nhiệm đối với sản phẩm hay trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác, hoặc nguyên nhân tố tụng theo luật định, luật lệ, đối với việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, doanh thu, uy tín hoặc tiết kiệm dự kiến hoặc với bất kì thiệt hại gián tiếp, vô tình; hay hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, lỗi máy tính, điện thoại di động hay thiết bị di động) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hay không thể sử dụng Ứng dụng này hoặc các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kì thiệt hại nào phát sinh từ đó, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

- Quyền duy nhất của bạn liên quan đến việc có hoặc không hài lòng nào với dịch vụ là bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ, xóa tài khoản và xóa Ứng dụng trên thiết bị cá nhân.

10. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRÊN ỨNG DỤNG TMĐT LIM HEALTH GO

Ứng dụng Lim Health Go và Bệnh viện (tổ chức mở gian hàng trên ­­ Lim Health Go) có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bạn liên quan đến tính năng “đặt lịch hẹn khám chữa bệnh và tính năng xem bản tóm tắt hồ sơ y tế của người bệnh” tại Ứng dụng Lim Health Go.

Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ của Ứng dụng và/ hoặc dịch vụ của Bệnh viện không đúng với mô tả đến hotline: (8428) 62885886. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của bạn tùy theo mức độ, sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ánh Dương Sunshine đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của người bệnh vào chất lượng dịch vụ và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn có thể khiếu nại về Ứng dụng Lim Health Go/ dịch vụ của Bệnh viện qua email: support@limhealthgo.com hoặc gọi điện trực tiếp về hotline (8428) 62885886 (giờ hành chính).

Bước 2: Bộ phận Điều phối của Ứng dụng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của bạn, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ bạn để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ứng dụng Lim Health Go, chúng tôi sẽ yêu cầu đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Bạn gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE

Địa chỉ trụ sở: Số 02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:  0909242428

Email: info@sunshine-ms.com hoặc support@limhealthgo.com

Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của bạn. Chúng tôi đề nghị các Bệnh viện cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều sẽ bị xem xét, truy cứu và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ bạn để giải quyết tranh chấp đó. Chúng tôi sẽ liên hệ, phối hợp với Bệnh viện đã thực hiện cung cấp dịch vụ để kiểm tra, xác minh thông tin và đưa ra hướng giải quyết phù hợp, nhanh chóng.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại.

Các bên bao gồm Bệnh viện và người bệnh sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Bệnh viện, có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người bệnh. Đối với Ứng dụng Lim Health Go, có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người bệnh hoặc Bệnh viện nếu được người bệnh hoặc Bệnh viện (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Bệnh viện, người bệnh đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho chúng tôi. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Bệnh viện, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ánh Dương Sunshine sẽ có biện pháp cảnh cáo hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Chúng tôi sẽ tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bệnh viện có hành vi sai phạm.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh giữa bạn và Bệnh viện thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho người bệnh.

11. XỬ LÝ VI PHẠM

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong thoả thuận này, Lim Health Go có quyền ngay lập tức xoá tài khoản của bạn và/ hoặc xoá bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Lim Health Go và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

Nếu bạn cho rằng một người dùng trên Ứng dụng của chúng tôi đang vi phạm các Điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hottline hoặc email support@limhealthgo.com

12. ĐẢM BẢO VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN

- Bạn đảm bảo và cam đoan rằng:

 • Bạn có năng lực pháp lý (và trong trường hợp là trẻ vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), có quyền và khả năng ký kết các Điều khoản dịch vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản dịch vụ này và mọi điều luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành; và
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng cho mục đích sử dụng cá nhân từ nhu cầu thực sự của bản thân, hoặc được sự cho phép và ủy quyền của người nào đó để thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ giúp cho người đó.